Поверителност

BAGS MAG BG не продава, не предоставя, не отдава, не търгува и не разкрива лични данни, получени от клиентите ни на трети лица.

BAGS MAG BG се придържа строго към конфиденциалността и отговорното ползване на лична информация, която събираме от клиентите на нашият уеб сайт.

BAGS MAG BG може да използва Вашата лична информация, за обработване на поръчки, за доставка на стока, както и за бъдеща връзка с Вас при актуални промоции, нови артикули и т.н.

BAGS MAG BG запазва правото си да откаже изпълнение на дадена поръчка при съмнение за злоупотреба. При лоша история на клиент (непотърсена пратка, неоснователни негативни коментари или друго условие, довели до финансови загуби или имидж) запазваме правото си да откажем изпълнение на поръчка.

BAGS MAG BG не толерира некоректно поведение и действа активно във връзка със защита на доброто си име и интереси, включително чрез съдействие на отговорни органи за идентификация и подвеждане под отговорност на лица, засегнали интересите на дружеството.

BAGS MAG BG стриктно спазва Закона за защита на личните данни. Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.